شماره 14 - ويژه نامه هولوكاست

بایگانی فصلنامه
  • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
  • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
  • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
  • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
  •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
  • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
  • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
  • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 14 - ويژه نامه هولوكاست

سخن اول
گفت و گو
راز همه رازها؛ نگاهی اجمالی به ادعاهای یهودیان در مورد هولوکاست و سودهایی که از آن می برند
بخت النصر قرن بیستم؛ نگاهی به زندگی و زمانه آدلف هیتلر و سیاست های آلمان نازی در قبال یهودیان
آیا شش میلیون نفر کشته شده اند؟؛ بررسی جمعیت شناختی و آماری یهودیان اروپا
کوره‌های حقیقت سوزی؛ بررسی اردوگاه‌های ادعایی حامیان هولوکاست در جریان جنگ دوم جهانی
مکتب تاریخ حقیقی
فیلم شوآه؛ ترفندی تبلیغاتی
حفره ای نیست، پس اتاق گازی وجود نداشته است
پاسخ متفکر آمریکایی به فعال یهودی
طرح های متفقین برای ریشه کنی ملت آلمان؛ اقداماتی برای از بین بردن قلب اروپا
معرفی کتاب
عکس‌ها

صاحب امتیاز:
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


مدیر مسئول:
احمد خزائی
سردبیر:
دکتر محمد باقر خرمشاد
جانشین سردبیر:
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
هیئت تحریریه:
دکتر علی اکبر کجباف
دکتر علی اصغر قائدان
دکتر حسین مسعودنیا
دکتر محسن بهشتی سرشت
دکتر اصغر منتظرالقائم
دکتر مرتضی دهقان نژاد

شاپا: 1735-241X