شماره 38 - پاییز 1391

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 38 - پاییز 1391

سخن اول

  يك حزب از دو نگاه / بررسي اسناد سرويس هاي مخفي اشتازي و ساواك در باره حزب توده / نادر توسلي

   فرح و روايت هزار فاميل / نيلگون دريايي

    واكنش ايراني ها به تشكيلات انگليسي پليس جنوب در منطقه فارس و ديگر جاها / دكتر محمد حسن نيا

     توقيف حبل المتين و تبعيد مويد الاسلام / سجاد جمشيديان و نادر پروانه

      روابط جبهه ملي و آمريكا در دوره پهلوي (1357 – 1324) / احمد رضا روزبهاني

       مبارزات ضد استبدادي زنان ميلمان ايران در عصر مشروطه / محمد طاهري خسرو شاهي

        صهيونيستها و جشنهاي 2500 ساله

         صاحب امتیاز:
         مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


         مدیر مسئول:
         احمد خزائی
         سردبیر:
         دکتر محمد باقر خرمشاد
         جانشین سردبیر:
         دکتر حمیدرضا اسماعیلی
         هیئت تحریریه:
         دکتر علی اکبر کجباف
         دکتر علی اصغر قائدان
         دکتر حسین مسعودنیا
         دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
         دکتر محسن بهشتی سرشت
         دکتر اصغر منتظرالقائم
         دکتر مرتضی دهقان نژاد

         شاپا: 1735-241X