حزب توده
بررسی زمینه های تاریخی پیدایش حزب دمکرات کردستان و تحولات آن تا انقلاب اسلامی