شماره 33 - تابستان 1390

بایگانی فصلنامه
  • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
  • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
  • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
  • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
  •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
  • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
  • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
  • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 33 - تابستان 1390

سخن اول
خیزش مردم بحرین در سال 1302 خورشیدی
گزارش اجمالی روند جدایی بحرین از ایران در مطبوعات
نقش استعمار انگلیس در جدایی بحرین از ایران
بررسی تاریخی کهن ترین پیوندهای ایران و بحرین
بحرین در مطبوعات مشروطه (1325-1322 ق)
بررسی سوابق تاریخی و ریشه های قیام های مردمی در بحرین
بررسی عملکرد مدرسه ملی اتحاد ایرانیان در بحرین در فاصله سال های 1347-1335 ه ش بر پایه اسناد ساواک
چالش ایران و انگلستان بر سر حاکمیت بحرین
استعمار انگلیس و جدایی بحرین از ایران
انگلستان و جدایی بحرین از ایران
تحلیل دیپلماسی استعماری انگلیس در جدایی پیوندهای بحرین و ایران
جدایی بحرین از ایران- نفع ایران یا انگلیس؟
سندهای بدون شرح

صاحب امتیاز:
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


مدیر مسئول:
احمد خزائی
سردبیر:
دکتر محمد باقر خرمشاد
جانشین سردبیر:
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
هیئت تحریریه:
دکتر علی اکبر کجباف
دکتر علی اصغر قائدان
دکتر حسین مسعودنیا
دکتر محسن بهشتی سرشت
دکتر اصغر منتظرالقائم
دکتر مرتضی دهقان نژاد

شاپا: 1735-241X