گلنار کرنوکر
جدایی بحرین از ایران- نفع ایران یا انگلیس؟