شماره 23 - زمستان 1387

بایگانی فصلنامه
  • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
  • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
  • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
  • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
  •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
  • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
  • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
  • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 23 - زمستان 1387

سخن اول
نقش انگلستان در مهاجرت یهودیان ایران به فلسطین - مطالعه موردی: سال 1301 شمسی
آیت الله سید حسن مدرس
نقش کمیته ملیون هندی در شکل گیری کمیته ملیون ایرانی برلین
از قاجار تا پهلوی: ایران، ۱۹۳۰ ۱۹۱۹
انتخابات و مجالس دهه ۱۳۲۰ ش از نگاه ادبیات سیاسی منظوم
امام خمینی در سال های قبل از وقوع انقلاب: ۱۹۶۲ - ۱۹۰۲
روایت روحانی مبارز دزفول، عبدالحسین سبحانی
مقدمه ای بر طرح های انتقادی هجایی سال 1357
مروری بر کتاب کودتای نوژه (کودتای شبکه نقاب)
سند های بدون شرح

صاحب امتیاز:
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


مدیر مسئول:
احمد خزائی
سردبیر:
دکتر محمد باقر خرمشاد
جانشین سردبیر:
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
هیئت تحریریه:
دکتر علی اکبر کجباف
دکتر علی اصغر قائدان
دکتر حسین مسعودنیا
دکتر محسن بهشتی سرشت
دکتر اصغر منتظرالقائم
دکتر مرتضی دهقان نژاد

شاپا: 1735-241X