شماره 11 - وي‍ژه نامه 22 بهمن

بایگانی فصلنامه
  • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
  • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
  • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
  • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
  •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
  • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
  • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
  • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 11 - وي‍ژه نامه 22 بهمن

سخن اول
امام در نجف؛ مصاحبه با حجت الاسلام سید محمود دعایی
انقلاب اسلامی، دیپلماسی و تاریخ‌نگاری جهان غرب؛ گفت و کو با عبدالکریم گواهی و دکتر علی اشرف مجتهد شبستری
بود و نمود انقلاب اسلامی در کشور های مسلمان؛ گفت و گو با حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی
شعر انقلاب، انقلاب شعر
عکس های ماندگار
روزی که شاه رفت؛ برشی از روزشمار انقلاب اسلامی
اعترافات یک بازجو
بـررسی عوامل مؤثر (انسان، محیط، ایدئولوژی ایرانی) در بروز انقلاب اسلامی
گوادلوپ

صاحب امتیاز:
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


مدیر مسئول:
احمد خزائی
سردبیر:
دکتر محمد باقر خرمشاد
جانشین سردبیر:
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
هیئت تحریریه:
دکتر علی اکبر کجباف
دکتر علی اصغر قائدان
دکتر حسین مسعودنیا
دکتر محسن بهشتی سرشت
دکتر اصغر منتظرالقائم
دکتر مرتضی دهقان نژاد

شاپا: 1735-241X