سید هادی خسروشاهی
نگاهی به خاطرات صبحی

بود و نمود انقلاب اسلامی در کشور های مسلمان؛ گفت و گو با حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی