شماره 17 - ویژه نامه بهائیت

بایگانی فصلنامه
  • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
  • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
  • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
  • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
  •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
  • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
  • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
  • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 17 - ویژه نامه بهائیت

سخن اول
بهاییت، رژیم پهلوی و مواضع علما
نگاهی به خاطرات صبحی
اظهارات و خاطرات آیت الله حاج شیخ حسین لنکرانی درباره بابیگری و بهاییگری
خشت اول: بازشناسی و بازخوانی اسناد و نسخه‌های توبه‌نامه سید علی محمد باب
بهاییت و سیاست عدم مداخله در سیاست
بهایی‌ها و اسراییل
شیفتگی عبدالبهاء به غرب؛ در اندیشه و عمل
فعالیت بهاییان در آذربایجان به روایت اسناد
اولین زن کابینه
بهاییت و اوقاف
مکتوبی از ابوالفضل گلپایگانی در باب معاد و مباحثه وی با حکیم جلوه
ردّیه‌ای بر تفسیر و تأویل بهاییان از مشروطیت

صاحب امتیاز:
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


مدیر مسئول:
احمد خزائی
سردبیر:
دکتر محمد باقر خرمشاد
جانشین سردبیر:
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
هیئت تحریریه:
دکتر علی اکبر کجباف
دکتر علی اصغر قائدان
دکتر حسین مسعودنیا
دکتر محسن بهشتی سرشت
دکتر اصغر منتظرالقائم
دکتر مرتضی دهقان نژاد

شاپا: 1735-241X