شماره 35 - زمستان 1390

بایگانی فصلنامه
  • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
  • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
  • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
  • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
  •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
  • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
  • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
  • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 35 - زمستان 1390

سخن اول
ماجرای شیخ‌خزعل
حیات سیاسی و نظامی و مناسبات جعفرسلطان با انگلیس
نقش سازمان‌های یهودی بریتانیا در حمایت از رژیم صهیونیستی
بررسی روایت فریدون آدمیت از نقش روحانیت در جنبش تحریم تنباکو
مطالعه نقش سیاسی کوچک‌خان در فرآیند نهضت جنگل
عملکرد رادیو بی‌بی‌سی فارسی در شهریور بیست و کودتای 28 مرداد
ایران و انگلیس؛ از آغاز جنگ جهانی دوم تا اشغال ایران
کشف توطئه کودتا در پایگاه هوایی شهید نوژه
مکاتبات شیخ شلتوت با مراجع شیعه درباره شناسایی اسرائیل توسط شاه
سندهای بدون شرح

صاحب امتیاز:
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


مدیر مسئول:
احمد خزائی
سردبیر:
دکتر محمد باقر خرمشاد
جانشین سردبیر:
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
هیئت تحریریه:
دکتر علی اکبر کجباف
دکتر علی اصغر قائدان
دکتر حسین مسعودنیا
دکتر محسن بهشتی سرشت
دکتر اصغر منتظرالقائم
دکتر مرتضی دهقان نژاد

شاپا: 1735-241X