شماره 47-48 - زمستان 1393-بهار1394

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 47-48 - زمستان 1393-بهار1394

سخن اول

  حزب توده در خوزستان بین سال های 1320-1327 / سمانه بایرامی

   منصورون؛ از تشکیل تا ائتلاف / امین عزیزی و نورالله کریمیان کریمی

    ساختار حکومت شخصی و نقش آن در بحران مشروعیت رژیم پهلوی دوم / مجید عباس زاده مرزبالی

     بررسی رویکرد هویتی حکومت رضا شاه / معصوم یاراحمدی

      سوانح هوایی در ایران، ایام جنگ دوم جهانی (سانحه سقوط هواپیمای نظامی اتحاد جماهیر شوروی در کوهستان جهان بین چهار محال و بختیاری) / بابک زمانی پور

       نقد و بررسی یک سند تاریخی (گزارش ساواک درباره سفر مفتی یمن به قم) / علی شمس

        سندهای بدون شرح

         صاحب امتیاز:
         مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


         مدیر مسئول:
         احمد خزائی
         سردبیر:
         دکتر محمد باقر خرمشاد
         جانشین سردبیر:
         دکتر حمیدرضا اسماعیلی
         هیئت تحریریه:
         دکتر علی اکبر کجباف
         دکتر علی اصغر قائدان
         دکتر حسین مسعودنیا
         دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
         دکتر محسن بهشتی سرشت
         دکتر اصغر منتظرالقائم
         دکتر مرتضی دهقان نژاد

         شاپا: 1735-241X