شماره 22 - ويژه‌نامه ايران و استعمار انگلیس

بایگانی فصلنامه
  • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
  • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
  • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
  • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
  •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
  • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
  • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
  • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 22 - ويژه‌نامه ايران و استعمار انگلیس

سخن اول
بریتانیا و خطوط آهن ایران و خاورمیانه ۱۳۳۷ ه ق/ ۱۹۱۹ ۱۹۱۸
بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی بلوچستان در دوره قاجار
مبارزات آیت الله بلادی در خلال جنگ جهانی اول بوشهر
بختیاری ها، نفت و دولت انگلیس
حمایت دموکرات های همدان از نهضت جنگل و مبارزه با نیروهای انگلیسی
گذری بر امتیازات پی در پی انگلیس در عهد ناصری
دولت استعماری انگلیس در آیینه شعر معاصر فارسی
انگلیس و بحران آذربایجان
نقش انگلستان در عزل استاروسلسکی و نصب رضاخان
چکیده ها

صاحب امتیاز:
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


مدیر مسئول:
احمد خزائی
سردبیر:
دکتر محمد باقر خرمشاد
جانشین سردبیر:
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
هیئت تحریریه:
دکتر علی اکبر کجباف
دکتر علی اصغر قائدان
دکتر حسین مسعودنیا
دکتر محسن بهشتی سرشت
دکتر اصغر منتظرالقائم
دکتر مرتضی دهقان نژاد

شاپا: 1735-241X