حسین کاوشی
شاهزاده بیمار؛ زندگی احمدرضا پهلوی

سیاست‎های ساواک برای مقابله با فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی حوزه علمیه قم

بررسی ارتباط ابوالحسن بنی‌صدر با مأموران آمریکایی با تکیه بر «اسناد لانه جاسوسی»

مطالعه روند نفوذ آمریکا به صحنه سیاسی ایران از 1262 تا 1320