شماره 11 - وي‍ژه نامه 22 بهمن

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 11 - وي‍ژه نامه 22 بهمن

عبد الحسین تیمور تاش در کرمان
یادداشت های وزیر امور خارجه
انقلاب اسلامی، دیپلماسی و تاریخ‌نگاری جهان غرب - گفت و کو با عبدالکریم گواهی و دکتر علی اشرف مجتهد شبستری

  بود و نمود انقلاب اسلامي در كشور هاي مسلمان / گفت و کو با حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی

   بریتانیا و خطوط آهن ایران و خاور میانه
   بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی بلوچستان در دوره قاجار
   مبارزات آیت الله بلادی در خلال جنگ جهانی اول
   بختیاریها، نفت و دولت انگلیس
   جامعه تعليمات اسلامي و اسناد منتشر نشده آن
   گذری بر امتیازات پی در پی انگلیس در عهد ناصری

   صاحب امتیاز:
   مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


   مدیر مسئول:
   احمد خزائی
   سردبیر:
   دکتر محمد باقر خرمشاد
   جانشین سردبیر:
   دکتر حمیدرضا اسماعیلی
   هیئت تحریریه:
   دکتر علی اکبر کجباف
   دکتر علی اصغر قائدان
   دکتر حسین مسعودنیا
   دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
   دکتر محسن بهشتی سرشت
   دکتر اصغر منتظرالقائم
   دکتر مرتضی دهقان نژاد

   شاپا: 1735-241X