قاسم تبریزی
افکار، مواضع و فعالیت‌های سیاسی آیت‌الله سید محمود طالقانی

شجاع‌الدین شفا به روایت اسناد ساواک

تحلیل تاریخ نگاری در اسلام و ایران