شماره 45-46 - تابستان و پاییز 1393

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 45-46 - تابستان و پاییز 1393

سخن اول

  سید جمال الدین اسدآبادی از نگاه و قلم شیخ علی کاشف الغطاء صاحب الحصون المنیعه و جرجی زیدان صاحب مجله الهلال

   سرلشگر احمد مقربی

    اسدالله علم از نگاه علم به روایت اسناد و دیگران

     بی ثباتی در جزیره ثبات

      از شورش تا واکنش؛ واقعه 6 بهمن 1360 آمل به روایتی دیگر

       سندهای بدون شرح

        صاحب امتیاز:
        مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


        مدیر مسئول:
        احمد خزائی
        سردبیر:
        دکتر محمد باقر خرمشاد
        جانشین سردبیر:
        دکتر حمیدرضا اسماعیلی
        هیئت تحریریه:
        دکتر علی اکبر کجباف
        دکتر علی اصغر قائدان
        دکتر حسین مسعودنیا
        دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
        دکتر محسن بهشتی سرشت
        دکتر اصغر منتظرالقائم
        دکتر مرتضی دهقان نژاد

        شاپا: 1735-241X