سید علی مرتضوی امامی زواره
مقایسه مردم‌سالاری دینی در اندیشه سیاسی امام خمینی و آیت‌الله نائینی