غلامرضا خارکوهی
نگاهی به مبارزات و خدمات شهید حجت الاسلام محمد علی روحانی فرد