شاداب عسگری
بررسی اعدام امرای ارتش شاهنشاهی در آغاز انقلاب اسلامی

نگاهی انتقادی به روایت غالب از پرونده سرلشکر احمد مقربی؛ از جاسوسی تا اعدام

نگاهی به زندگی سپهبد امان‌الله جهانبانی و نقش او در حکومت پهلوی