مرتضی شریف آبادی
شرح زندگانی حجت الاسلام سید احمد خمینی به روایت اسناد ساواک