سیدمحمدجواد قربی
سیر زندگانی و فعالیت‌های سیاسی - اجتماعی سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد

بررسی سیره نظری و عملی آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی در اصلاح اقتصادی و اجتماعی