محمود نادری
بررسی زمینه های تاریخی پیدایش حزب دمکرات کردستان و تحولات آن تا انقلاب اسلامی

سرلشگر احمد مقربی

خیال اندیشی و ردّ حقیقت؛ تأملی در نقد کتاب «چریک های فدایی خلق»