محمدامین فرج‌اللهی
ترور آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی در آیینه اسناد انقلاب اسلامی

نقش ساواک در ایجاد اختلاف بین نیروهای مبارز با استفاده از کتاب شهید جاوید