سیاست نفوذ
بررسی علل و زمینه‌های خوش‌بینی ایرانیان نسبت به سیاست‌های آمریکا در آستانه جنگ جهانی دوم