حکومت قاجار
تحلیلی بر فعالیت و سیاست‌‌های آموزشی مبلغان پروتستان آمریکایی در ایران دوره قاجار

بررسی علل و زمینه‌های خوش‌بینی ایرانیان نسبت به سیاست‌های آمریکا در آستانه جنگ جهانی دوم