شماره 62 - پاییز 1397

شماره 62 - پاییز 1397

شصت ودومین شماره فصلنامه مطالعات تاریخی مربوط به پائیز 1397 منتشر شد. در این شماره، شش مقاله خواندنی در باره سیاست آمریکا در ایران در فاصله زمانی سال‌های 1262خ، تا پایان جنگ جهانی دوم در سال 1324خ، به علاقه‌مندان تاریخ معاصر ایران ارائه شده است. دست‌اندرکاران این شماره از فصلنامه مطالعات تاریخی تلاش کرده‌اند تاریخ مناسبات آمریکا و ایران را در قالب تحلیل موضوع‌هایی که هر کدام بیان‌گر بخشی از سیاست‌های آمریکا در ایران بوده است، در قالب یک ویژه‌نامه ارائه کنند.

مقالات این شماره
تحلیلی بر روابط سیاسی ایران و آمریکا از ابتدا تا آغاز جنگ جهانی دوم
بررسی رویکرد رسمی دولت آمریکا به جنبش مشروطه ایران
بررسی عملکرد هیأت‌های اقتصادی آمریکا در ایران؛ مطالعه موردی: اقدام‌ها و عملکرد آرتور میلسپو
بررسی علل و زمینه‌های خوش‌بینی ایرانیان نسبت به سیاست‌های آمریکا در آستانه جنگ جهانی دوم
تحلیلی بر فعالیت و سیاست‌‌های آموزشی مبلغان پروتستان آمریکایی در ایران دوره قاجار
مطالعه روند نفوذ آمریکا به صحنه سیاسی ایران از 1262 تا 1320

جدیدترین شماره ها