شماره 51 - زمستان 1394

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 51 - زمستان 1394

سخن اول

  نگاهی به روند کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی در ایران / مراد سلیمانی زمانه

   سران جنبش آوریل- می1941 عراق و پناهندگی سیاسی آنان در ایران / دکتر فوزی خلف شویل ، مترجم: علی شمس

    سرگذشت آلفونس نیکلا و نکته هایی در باب بابیه / حمیدرضا اسماعیلی

     شهید آیت الله مدرس به روایت ملک‌الشعرای بهار / ملک الشعراء بهار

      سندهای بدون شرح

       صاحب امتیاز:
       مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


       مدیر مسئول:
       احمد خزائی
       سردبیر:
       دکتر محمد باقر خرمشاد
       جانشین سردبیر:
       دکتر حمیدرضا اسماعیلی
       هیئت تحریریه:
       دکتر علی اکبر کجباف
       دکتر علی اصغر قائدان
       دکتر حسین مسعودنیا
       دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
       دکتر محسن بهشتی سرشت
       دکتر اصغر منتظرالقائم
       دکتر مرتضی دهقان نژاد

       شاپا: 1735-241X