شماره 41 - تابستان 1392

شماره 41 - تابستان 1392

چهل و یکمين شماره فصلنامه مطالعات تاریخی منتشر شد . در مقدمه اين شماره خاطرنشان شده که : توسعه علوم انسانی در هر جامعه ای منوط به تولید اندیشه در همان جامعه و سپس آفریدن محصولات آن است. علم تاریخ نیز برای گسترش و توسعه خود نیازمند زایشهای فکری بومی و تولیدات ناشی از آن است. ما نمی توانیم مبانی دیدگا ههای تاریخی را از بیرون وارد کرده، اقدام به تولید منابعی کنیم که حاوی حقایق تاریخ سرزمینمان باشد. تجربه اعمال نظرات دیالکتیکی در نگارش تاریخ ایران توسط مورخان معتقد به ماتریالیسم تاریخی هنوز پیش رویمان است و یا نظریه پرداز یهای اندیشمندان غرب راجع به چرایی حدوث انقلاب اسلامی که کماکان در میان خودشان محل چالش و دگرگونی است، نمی تواند پایه پژوهشهای ما برای نگارش تاریخ انقلاب اسلامی قرار گیرد. باید اذعان کرد که تولید دانش ، همدوش تولید منابع تاریخی نبوده و کند بودن توسعه علم تاریخ در کشورمان ناشی از این ناترازی است. کوششهای مراکز آموزش عالی در سوادآموزی رشته تاریخ معطوف به انتقال اطلاعات از حوادث دور ه های مختلف است. درصد بسیار کمی از این اطلاع رسانی متوجه رو شهای پژوهش در تاریخ بوده، و تقریباً تلاشی برای وادار کردن علم آموز به تولید اندیشه از میان مواد آموزشی رخ نمی دهد. به همین جهت آن گروه از فار غ التحصیلان علاقه مند که پا به حوزه تتبعات تاریخی می گذارند، همّ خود را مصروف تولید محصولات (بیشتر مقاله و گاه کتاب) می کنند؛ تولیداتی که معمولاً بر مبنای نظرات و دیدگاههای ترجمه شده استوار است. در کنار دانشگاهها، سازمانهای تاریخ پژوه، فعالیت اصلی خود را در تولید منابع قرار داده، و با اینکه موفقیتهای چشمگیری به دست آورده اند، اما از تولید فکر و دانش در علم تاریخ دور مانده اند.
همه علاقه مندان و فعالان حوزه تاریخ می دانند که تعالی فرهنگی جامعه بدون توجه به تاریخ امکا ن پذیر نخواهد بود. بدون نگاه و غور در گذشته، گام نهادن در راه آینده عین بی احتیاطی و نابخردی است. دریافت وقایع بازمانده در گذشته زمانی می تواند بهره رسان آینده گردد که دربردارنده درصد بالایی از حقایق باشد؛ و این دریافت بدون عبور از گذرگاه تولید دانش، آن هم دانش بومی، دستیاب نخواهد شد.

مقالات این شماره
سخن اول

  مروري بر زندگي و عملكرد سياسي فرخ رو پارساي/ كامران مرادي(گنجوي)

   درآمدي بر منبع شناسي مطالعات تاريخ مطبوعات دوره پهلوي/ ميثم غلامپور

    بررسي نقش معاضدالسلطنه در انقلاب مشروطه/ دكتر معصومه قره داغي/ غلامرضا دوست زاده

     بررسي فعاليت هاي يك انقلابي اسلام گرا (شهيد صادق اسلامي)/ محمد حسن پورقنبر/ ابراهيم سيفي

      ماهيت هجوم مأموران رژيم پهلوي به منزل آيت الله شريعتمداري/ اصغر حيدري

       نقش اماكن مذهبي تهران در تقويت گفتمان مقاومت و پايداري در دوره قاجار/ حامد قرائتی

        چهل پله با فصلنامه/ سيد محمد رضا عبادي

         بررسي يك سند تاريخي


          جدیدترین شماره ها