شماره 39 - زمستان 1391

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 39 - زمستان 1391

سخن اول

  ايران و رضاخان؛ به روايت انگليسي‌ها و به رضايت رضاخان نقدي بر كتاب: ايران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسي‌ها/ سيدمصطفي تقوي
  بازكاوي ريشه‌هاي تئوريك سياست‌هاي فرهنگي حكومت رضاشاه در انديشه روشنفكران بومي/ محرم قلي زاده
  قرارداد نفتي 1933 / دكتر محمد حسن‌نيا
  مجالس پهلوي اول راهرويي براي ديكتاتوري/ نادر پروانه
  جمهوري رضاخاني و پيامدهاي آن به روايت اسناد تاريخي و مطبوعات / رضا معيني رودبالي/ فاطمه نجفي كشكولي/ سيدصاحب برزين
  «كاپيتولاسيون » از مشروطه تا پهلوي/ نيلگون دريايي
  سندهاي بدون شرح

  صاحب امتیاز:
  مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


  مدیر مسئول:
  احمد خزائی
  سردبیر:
  دکتر محمد باقر خرمشاد
  جانشین سردبیر:
  دکتر حمیدرضا اسماعیلی
  هیئت تحریریه:
  دکتر علی اکبر کجباف
  دکتر علی اصغر قائدان
  دکتر حسین مسعودنیا
  دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
  دکتر محسن بهشتی سرشت
  دکتر اصغر منتظرالقائم
  دکتر مرتضی دهقان نژاد

  شاپا: 1735-241X