شماره 37 - تابستان 1391

شماره 37 - تابستان 1391

سی و هفتمين فصلنامه مطالعات تاریخی منتشر شد . در مقدمه اين شماره از فصلنامه به مناسبت سالگرد دفاع مقدس آمده است :
از جمله وجوه مهم جنگ ، زمينه ها و نحوه و شرايط حضور نيروهاي مردمي در صحنه و سنگر دفاع مقدس بود كه منجر به خلق مفهومي جديد و گسترده و عميق از واژه بسيج شد و پس از آن بود كه واژه « بسيج و بسيجي » مفهومي نو و ارزشي خاص يافت . امروزه ديگر اصطلاح « بسيجي » تنها معرف يك نيروي رزمي نيست بلكه توصيفي است از فردي مومن ، انقلابي و هوشمند و ايثارگر كه در سخت ترين شرايط آماده ايثار و فداكاري در راه اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي است و در تمامي وجوه و ابعاد جامعه و كشور حاضر بوده و خواهد بود و كمترين هزينه را براي كشور و انقلاب دارد . بسيجي به اصطلاحي براي بيان خالصانه ترين رفتارها همراه با دانش و بصيرت در تمامي عرصه‌هاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي تبديل شده است . به نظر مي‌رسد اكنون كه خالقان مفهوم بسيج با كوله باري از تجربه و دانش در جاي جاي اين كشور حضور دارند شايسته است محققان و پژوهشگران با مراجعه به اين ذخاير ارزشمند شرايط و زمينه ها و علل تولد و بلوغ آن را بررسي كنند و براي حفظ و توسعه ارزشهاي برآمده از آن به عنوان يك ضرورت و نياز امروز و آينده انقلاب اسلامي گام بردارند.

مقالات این شماره
سخن اول

  جبهه جنگ آباده عليه پليس جنوب / مرحوم دكتر جمشيد صداقت كيش

   ارتباط ايراني در سياست خارجي اسرائيل 1951 – 1948 / ( نشريه ميدل ايست ژورنال ، شماره 39 ، بهار 1985 ) اوري بيالر / مترجم : مصطفي اميري

    بررسي سير تعامل حزب توده و فرقه دموكرات آذربايجان / هادي داوودي زواره ، امير رضايي پناه

     آموزگار به روايت اسناد / نيلگون دريايي

      قرارداد 1907 و تقسيم ايران / محمد حسن نيا

       تقابل و تداخل قدرتهاي محلي در فارس در دوران مشروطه / نوشين صباغيان

        امتياز دارسي / مينا رئيسي

         سندهاي بدون شرح


          جدیدترین شماره ها