شماره 36 - بهار 1391

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 36 - بهار 1391

سخن اول

  ماموریت ناتمام هایزر / کامران غضنفری

   رئیس المجاهدین شادگان علیه انگلیس و خزعل / محمد (عبدالله) طرفاوی

    هدف ادوارد براون از سفر به ایران / عباس نصر

     نگاهی به جاسوسی انگلستان در عراق 150 سال پیش / مترجم: علی شمس

      بررسی منشا سیاست حقوق بشر کارتر و آثار آن در ایران / فریبا اسدی

       نگاهی به آمار - علل و زمینه های مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز (در آستانه مشروطیت) / محرم قلی زاده / مقصود شهبازی

        شهید مهدی عراقی از نگاه دیگر / محمد حسن قنبرپور/ ابراهیم سیفی

         جنگ آذربایجان در 1324 / روبرت روسو

          سند بدون شرح

           صاحب امتیاز:
           مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


           مدیر مسئول:
           احمد خزائی
           سردبیر:
           دکتر محمد باقر خرمشاد
           جانشین سردبیر:
           دکتر حمیدرضا اسماعیلی
           هیئت تحریریه:
           دکتر علی اکبر کجباف
           دکتر علی اصغر قائدان
           دکتر حسین مسعودنیا
           دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
           دکتر محسن بهشتی سرشت
           دکتر اصغر منتظرالقائم
           دکتر مرتضی دهقان نژاد

           شاپا: 1735-241X