شماره 35 - زمستان 1390

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 35 - زمستان 1390

سخن اول

  ماجراي شيخ‌خزعل/ محمدعلي بهمني قاجار

   حيات سياسي و نظامي و مناسبات جعفرسلطان با انگليس / سعيد حصاري

    نقش سازمان‌هاي يهودي بريتانيا در حمايت از رژيم صهيونيستي / مهسا ماه‌پيشانيان

     بررسي روايت فريدون آدميت از نقش روحانيت در جنبش تحريم تنباكو / مرتضي مصاحب‌نيا

      مطالعه نقش سياسي كوچك‌خان در فرآيند نهضت جنگل / دكتر زاهد غفاري هشجين و عباس نعيمي

       عملكرد راديو بي‌بي‌سي فارسي در شهريور بيست و كودتاي 28 مرداد / اعظم كاظمي و دكتر فريدون اللهياري

        ايران و انگليس؛ از آغاز جنگ جهاني دوم تا اشغال ايران / محمد قبادي

         كشف توطئه كودتا در پايگاه هوايي شهيد نوژه / سمانه بايرامي

          مكاتبات شيخ شلتوت با مراجع شيعه درباره شناسايي اسرائيل توسط شاه / علي شمس

           سندهای بدون شرح

            صاحب امتیاز:
            مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


            مدیر مسئول:
            احمد خزائی
            سردبیر:
            دکتر محمد باقر خرمشاد
            جانشین سردبیر:
            دکتر حمیدرضا اسماعیلی
            هیئت تحریریه:
            دکتر علی اکبر کجباف
            دکتر علی اصغر قائدان
            دکتر حسین مسعودنیا
            دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
            دکتر محسن بهشتی سرشت
            دکتر اصغر منتظرالقائم
            دکتر مرتضی دهقان نژاد

            شاپا: 1735-241X