شماره 32 - بهار 1390

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 32 - بهار 1390

سخن اول

  نقض بي طرفي ايران در جنگ جهاني اول و اشغال بوشهرتوسط قواي انگليس ( 8 اوت 1915/26 رمضان 1333ه.ق) / دکتر عبدالکریم مشایخی

   گفتمان وهابيت و انديشه معاصر ايران / سيد مهدي ناظمي قره باغ

    بهائيت و سياست / سعید شریفی

     پنجه هاي شكسته عقاب در كوير « بررسي شكست نظامي آمريكا در صحراي طبس » / مسلم تهوری

      جايگاه علما در تكوين، شكل گيري و پيروزي انقلاب مشروطيت ايران / مظفر شاهدی

       سند بدون شرح « روحانيت و 15 خرداد » / انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا

        صاحب امتیاز:
        مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


        مدیر مسئول:
        احمد خزائی
        سردبیر:
        دکتر محمد باقر خرمشاد
        جانشین سردبیر:
        دکتر حمیدرضا اسماعیلی
        هیئت تحریریه:
        دکتر علی اکبر کجباف
        دکتر علی اصغر قائدان
        دکتر حسین مسعودنیا
        دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
        دکتر محسن بهشتی سرشت
        دکتر اصغر منتظرالقائم
        دکتر مرتضی دهقان نژاد

        شاپا: 1735-241X