شماره 31 - زمستان 1389

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 31 - زمستان 1389

سخن اول

  25 منزل تا انقلاب اسلامی / هدایت الله بهبودی

   آیت الله العظمی بروجردی در تهران / آریا بخشایش و مسلم تهوری

    چه کسی از ایرانیان یاد می کند ...؟ (نقدی بر کتاب قحطی بزرگ و نسل کشی در ایران، 1919-1917، نوشته دکتر محمد قلی مجد) / پت والش

     یادداشتهای میرممتاز / [شیراز] بهمن 1315

      هولوکاست جیلولوق و تلاش انگلستان برای تشکیل جمهوری ارمنستان در خاک ایران / اصغر حیدری، کارشناس ارشد ایران شناسی

       کاریکاتورها / کاریکاتوریست: ایرج زارع

        صاحب امتیاز:
        مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


        مدیر مسئول:
        احمد خزائی
        سردبیر:
        دکتر محمد باقر خرمشاد
        جانشین سردبیر:
        دکتر حمیدرضا اسماعیلی
        هیئت تحریریه:
        دکتر علی اکبر کجباف
        دکتر علی اصغر قائدان
        دکتر حسین مسعودنیا
        دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
        دکتر محسن بهشتی سرشت
        دکتر اصغر منتظرالقائم
        دکتر مرتضی دهقان نژاد

        شاپا: 1735-241X