شماره 29 - تابستان 1389

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 29 - تابستان 1389

سخن اول

  اعجب القصص / حاج شیخ جعفر شاهی

   تاثیرات حمله آمریکا به عراق بر گروه رجوی

    مبارزات سیاسی آیت الله بهشتی / سمانه بایرامی

     قیام گوهرشاد / حسن شمس آبادی

      نگاهی به وضعیت اسیران ایرانی در عراق / دکتر مجتبی عزیزی

       عوامل موثر در گسترش روابط نظامی ایران و آمریکا در دوران نیکسون و پیامد های آن / مرتضی برشنده

        مهندس بازرگان و دکتر شریعتی نماد دو سنت روشنفکری دینی / حمیدرضا اسماعیلی

         سند های بدون شرح

          صاحب امتیاز:
          مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


          مدیر مسئول:
          احمد خزائی
          سردبیر:
          دکتر محمد باقر خرمشاد
          جانشین سردبیر:
          دکتر حمیدرضا اسماعیلی
          هیئت تحریریه:
          دکتر علی اکبر کجباف
          دکتر علی اصغر قائدان
          دکتر حسین مسعودنیا
          دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
          دکتر محسن بهشتی سرشت
          دکتر اصغر منتظرالقائم
          دکتر مرتضی دهقان نژاد

          شاپا: 1735-241X