شماره 22 - ويژه‌نامه ايران و استعمار انگلیس

بایگانی فصلنامه
  • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
  • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
  • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
  • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
  •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
  • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
  • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
  • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 22 - ويژه‌نامه ايران و استعمار انگلیس

نقش سازمان‌هاي يهودي بريتانيا در حمايت از رژيم صهيونيستي
بررسي روايت فريدون آدميت از نقش روحانيت در جنبش تحريم تنباكو
مطالعه نقش سياسي كوچك‌خان در فرآيند نهضت جنگل
عملكرد راديو بي‌بي‌سي فارسي در شهريور بيست و كودتاي 28 مرداد
ايران و انگليس؛ از آغاز جنگ جهاني دوم تا اشغال ايران
زندگي سياسي خليل ملكي
مكاتبات شيخ شلتوت با مراجع شيعه درباره شناسايي اسرائيل توسط شاه
هدف ادوارد براون از سفر به ایران
عدالت خواهي در نجف و تحصن خونين در كربلا
بررسی منشا سیاست حقوق بشر کارتر و آثار آن در ایران
واكنش هاي اجتماعي در آذربايجان به سياست هاي فرهنگي رضاشاه

صاحب امتیاز:
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


مدیر مسئول:
احمد خزائی
سردبیر:
دکتر محمد باقر خرمشاد
جانشین سردبیر:
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
هیئت تحریریه:
دکتر علی اکبر کجباف
دکتر علی اصغر قائدان
دکتر حسین مسعودنیا
دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
دکتر محسن بهشتی سرشت
دکتر اصغر منتظرالقائم
دکتر مرتضی دهقان نژاد

شاپا: 1735-241X