شماره 16 - بهار 1386

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 16 - بهار 1386

‏ميلسپو و مستشاران مالي آمريكايي در ايران 1927-1922 م
‏نقش نيروي دريايي و بايندر در اخراج انگليسها از «هنگام» و «باسعيدو»
برشي از خاطرات آيت الله خالصي زاده - روند فروپاشي جمهوري رضاخان / ترجمه: امیر سلمانی رحیمی

  داستان تأسف‌بار يك صعود تبه‌كارانه (رضاخان؛ از كودتا تا سلطنت)
  پاداش يك خيانت / احمد ساجدی

   روسیه، دریای مازندران و استرآباد: گزارش تایلور تامسن وابسته به نمایندگی سیاسی بریتانیا در تهران (18 ربیع الثانی 1262 ه ق
   یادداشت های حسین میر ممتاز
   تأملي بر یکی از چالش های حوزه علمیه ی نجف در قرن بیستم
   نگاهی به اوضاع و شرایط عمومی کشور ایران در آستانه 30 خرداد سال 60
   باشگاه لاینز

   صاحب امتیاز:
   مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


   مدیر مسئول:
   احمد خزائی
   سردبیر:
   دکتر محمد باقر خرمشاد
   جانشین سردبیر:
   دکتر حمیدرضا اسماعیلی
   هیئت تحریریه:
   دکتر علی اکبر کجباف
   دکتر علی اصغر قائدان
   دکتر حسین مسعودنیا
   دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
   دکتر محسن بهشتی سرشت
   دکتر اصغر منتظرالقائم
   دکتر مرتضی دهقان نژاد

   شاپا: 1735-241X