شماره 13 - تابستان 1385

بایگانی فصلنامه
 • داوری و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تاریخی رایگان است.
 • بررسی اولیه برای پذیرش و رد مقاله‌ها یک هفته و حداکثر زمان داوری 2 ماه است.
 • بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین‌نامه همه نشریه‌های وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه‌بندی علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی ملغی است.
 • توالی انتشار این نشریه، فصلنامه؛ نوع نشریه چاپی و الکترونیکی؛ و زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی) است.
 •  مقاله‌های این فصلنامه در پایگاه‌های مجلات تخصصی نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شوند.
 • نوع داوری مقاله‌ها به شکل دو سر ناشناس صورت می‌گیرد.
 • جهت پیشگیری از سرقت ادبی، در این فصلنامه از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب استفاده می شود.
 • فصلنامه مطالعات تاریخی از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند.
مقالات این شماره

شماره 13 - تابستان 1385

مقدمه ای بر طرح های انتقادی - هجایی سال 1357
منصورون؛ از تشکیل تا ائتلاف
مروری بر کتاب کودتای نوژه (کودتای شبکه نقاب)
ساختار حکومت شخصی و نقش آن در بحران مشروعیت رژیم پهلوی دوم
حزب توده در خوزستان بین سال های 1320-1327
بازتاب گفتمان «سنت و تجدد» در دهه سوم عصر مشروطه - برداشتی از کتاب «مدینه الاسلام روح التمدن» / تقی صوفی نیارکی

  خیال اندیشی و رد حقیقت
  بستر های شکل گیری 30 خرداد 1360
  فراز و فرود زندگي سياسي حكمت / دکتر عبدالله متولی

   آزادسازی خوزستان
   مجله نهضت روحانيت / منصور خلج

    كودتاي تمام عيار انگليسي

    صاحب امتیاز:
    مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی


    مدیر مسئول:
    احمد خزائی
    سردبیر:
    دکتر محمد باقر خرمشاد
    جانشین سردبیر:
    دکتر حمیدرضا اسماعیلی
    هیئت تحریریه:
    دکتر علی اکبر کجباف
    دکتر علی اصغر قائدان
    دکتر حسین مسعودنیا
    دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
    دکتر محسن بهشتی سرشت
    دکتر اصغر منتظرالقائم
    دکتر مرتضی دهقان نژاد

    شاپا: 1735-241X