حمیدرضا اسماعیلی
تحلیل تطبیقی «نظم بدیع» و «نظم نوین جهانی» در ایدئولوژی سیاسی بهاییت

بررسی اسنادی نفوذ و فساد اقتصادی بهاییان در حکومت پهلوی دوم

نگاهی به نشریه «اخبار امری»، ارگان رسمی سازمان سیاسی بهاییت، در دوران پهلوی

نظریه هایی در باب پیدایش بابیت

مروری بر اندیشه سیاسی سید حسین نصر از گذشته تا امروز

تحلیل و نقدی بر تاریخ‌نگاری آرتور گوبینو در تاریخ بابیت

سرگذشت آلفونس نیکلا و نکته هایی در باب بابیه

بررسی پدیده « جنبش دانشجویی» در ایران و مباحثی در باره تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

مهندس بازرگان و دکتر شریعتی نماد دو سنت روشنفکری دینی