بابک زمانی پور
سوانح هوایی در ایران، ایام جنگ دوم جهانی (سانحه سقوط هواپیمای نظامی اتحاد جماهیر شوروی در کوهستان جهان بین چهار محال و بختیاری)