دکتر سید مجتبی عزیزی
معرفي و نقد كتاب سازمان مجاهدين خلق، پيدايي تا فرجام (1384-1344)